MojTV

Pogoji uporabe

Dobrodošli na spletnem portalu MojTVportal.si. Pogoji uporabe se nanašajo na vse vsebine in storitve portala mojtvportal.si in so podlaga spodaj navedenim Pogojem uporabe. Smatra se, da so uporabniki v vsakem trenutku seznanjeni s Pogoji uporabe in jih v popolnosti razumejo in sprejemajo.

OPIS

Mojtvportal.si (v nadaljevanju tudi kot »MojTV portal«) omogoča uporabo različnih vsebin in storitev skladno s tu ugotovljenimi pogoji.

VSEBINA IN SPREMEMBE

Mojtvportal.si spletni portal sestoji iz naslednjih področij: prva stran, novice, film, nanizanke, oddaje, DVD, kino, video, forum in igre.

Mojtvportal.si si pridržuje pravico do spremembe vsebine, izgleda, ukinjanja kot tudi spreminjanja pogojev uporabe portala, prav tako pa tudi vseh funkcij in podstrani, ki so sestavni del Mojtvportal.si, brez obvezne predhodne najave ali obvestila. Moj TV Portal d.o.o. ni odgovoren za nobeno škodo, ki nastane zaradi teh sprememb.

S strinjanjem s temi pogoji uporabe se uporabnik strinja, da bodo storitve MojTV portala vključevale reklame, razna obvestila, obvestila administratorja portala in podobna sporočila MojTV portala za obveščanje obiskovalcev / uporabnikov portala in za normalno delovanje vseh storitev in vsebine MojTV portala.

Podjetje Moj TV Portal d.o.o. se odvezuje vsakršne odgovornosti, ki bi na kakršenkoli način lahko nastala pri uporabi MojTV portala ali pa je na kateri koli način povezana z uporabo MojTV portala za katerekoli namene obiskovalcev / uporabnikov, uporabo ali zlorabo vsebin na MojTV portalu ter za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala uporabniku / obiskovalcu ali katerikoli tretji osebi v vezi z uporabo ali zlorabo vsebine MojTV portala.

Podjetje Moj TV Portal d.o.o. ni na noben način odgovorno za vsebino, izgubo ali poškodovanje vsebine, ki je nastala zaradi uporabe storitev MojTV portala.

Podjetje Moj TV Portal d.o.o. ne preverja vsebin, ki si jih izmenjujejo obiskovalci / uporabniki in ne more jamčiti za točnost, poreklo ali kvaliteto takih vsebin.

OBVEZNOSTI UPORABNIKOV PRI UPORABI PORTALA Mojtvportal.si

Uporabnikom spletnega portala Mojtvportal.si je strogo prepovedano naslednje:

• objavljanje, pošiljanje, menjava in prenos informacij za katere obiskovalec / uporabnik ve ali predvideva, da so lažne in katerih uporaba bi lahko povzročila škodo drugim uporabnikom
• objavljanje vsebine, ki je vulgarna, žaljiva, grozilna, rasistična, šovinistična in/ali pornografska ter škodljiva na katerikoli drug način; ter vsebine, ki krši obstoječe slovenske in/ali mednarodne zakone
• lažno predstavljanje, predstavljanje v imenu druge fizične ali pravne osebe
• objavljanje vsebin, ki so zaščitene z avtorskim pravom
• manipuliranje z informacijami, da bi se prikrilo poreklo vsebine, ki se objavlja ali pošilja preko storitev MojTV portala
• zavestno objavljanje, pošiljanje in menjava vsebin, ki vsebujejo viruse ali podobne računalniške datoteke in/ali programov narejenih z namenom uničevanja ali omejevanja kateregakoli dela računalniške programske, strojne in/ali telekomunikacijske opreme
• objavljanje, pošiljanje in menjava neželjenih vsebin uporabnikom brez njihovega soglasja ali prošnje
• uporaba MojTV portala na katerikoli način za pošiljanje oz. spodbujanje širjenja neželenih komercialnih obvestil (t.i. spam)
• zbiranje, hranjenje in objavljanje osebnih podatkov drugih obiskovalcev / uporabnikov portala

REGISTRACIJA UPORABNIKOV IN OBISKOVALCEV PORTALA

Z registracijo na Mojtvportal.si uporabnik dobi podatke o uporabniškem računu – uporabniško ime in geslo.

Uporabnik je dolžan hraniti podatke o uporabniškem računu ter je v popolnosti odgovoren za vso škodo nastalo zaradi neavtorizirane uporabe svojega uporabniškega računa.

Z zaključkom registracije uporabnik sprejme odgovornost za vse aktivnosti povzročene z zlorabo portala Mojtvportal.si.

Podjetje Moj TV Portal d.o.o. nikoli ne bo od uporabnikov zahtevalo uporabniških podatkov, še posebej to velja za geslo. Zaradi identifikacije v primeru omogočanja pomoči uporabnikom lahko podjetje Moj TV Portal d.o.o. prosi za e-mail naslov uporabnika.

AVTORSKE PRAVICE

Vsebina na MojTV portalu je zaščitena z avtorskimi pravicami. Dokumenti, podatki in informacije objavljene na Mojtvportal.si se ne sme reproducirati, distribuirati ali na katerikoli način uporabljati v komercialne namene brez izrecnega dovoljenja podjetja Moj TV Portal d.o.o.. Prav tako se ne smejo uporabljati na katerikoli način, ki bi lahko povzročil škodo podjetju Moj TV Portal d.o.o., portalu MojTVportal.si ali katerikoli tretji osebi. V kolikor je uporabnik mnenja, da je prišlo do kršitve avtorskih pravic na portalu, je o tem dolžan obvestiti podjetje Preskok d.o.o na naslov dostopen na spletni strani MojTVportal.si. Vsebina objavljena na portalu Mojtvportal.si se sme se kopirati samo v nekomercialne namene in samo za individualno uporabo, v skladu s spoštovanjem vseh avtorskih in drugih lastniških pravic ter vsake navedene omejitve pravic.

ZAŠČITA ZASEBNOSTI IN TAJNOST PODATKOV

Podjetje Moj TV Portal d.o.o. se obvezuje, da bo spoštovala anonimnost in zasebnost svojih uporabnikov in obiskovalcev MojTV portala. Podjetje Moj TV Portal d.o.o.lahko zbira osebne podatke svojih uporabnikov / obiskovalcev samo z njihovim soglasjem. Navedeni podatki se bodo uporabljali za namen informiranja uporabnika, boljšega vpogleda in razumevanja potreb in zahtev uporabnikov MojTV portala kot tudi zaradi razvijanja čim bolj kvalitetnih storitev. Podatki o uporabniku ne bodo dostopni tretji osebi, razen kadar je takšna obveznost določena z zakonom.

POVEZAVE NA DRUGE SPLETNE STRANI IN VSEBINE PRIDOBLJENE OD UPORABNIKOV

MojTV portal vsebuje povezave, podatke in informacije do drugih spletnih strani in storitev. Te strani niso pod nadzorom podjetja Moj TV Portal d.o.o.. Prav tako podjetje Moj TV Portal d.o.o. ni odgovorno za vsebino teh strani niti za povezave na teh straneh in se kot tako odreka vsake odgovornosti povezane z vsebino na spletnih straneh v lasti tretjih oseb.

Podjetje Preskok d.o.o ni odgovorno za vsebino spletnih strani oglaševalcev na MojTV portalu in za morebitno škodo, nastalo z oglaševanjem na MojTV portalu.

Poslovni odnos med obiskovalci / uporabniki in oglaševalci (kar med ostalim vključuje korespondenco, plačilo, dostavo produktov in storitev ipd.) izven MojTV portala je izključno stvar poslovnega dogovora obiskovalcev / uporabnikov in oglaševalcev. Podjetje Moj TV Portal d.o.o. zato ni odgovorno za kakršnokoli škodo, nastalo kot posledica takšnega poslovnega dogovora.

Podjetje Moj TV Portal d.o.o. ni lastnik vsebin, ki jih objavljajo ali izmenjujejo obiskovalci / uporabniki MojTV portala, čeprav si pridržuje pravico, da nekatere izmed teh vsebin uporablja v promocijske namene storitev, znotraj katerih je vsebina objavljena.

Javno dostopna vsebina je vsa tista vsebina, ki je dostopna vsem obiskovalcem portala.

PRENEHANJE IN PREPOVED UPORABE STORITEV PORTALA

Podjetje Moj TV Portal d.o.o. si pridržuje pravico, da umakne vsebino, za katero je mnenja, da je nespodobna ali pa ni v skladu z navedenimi pogoji uporabe ter da v primeru nedovoljene uporabe oziroma kršitve navedenih pogojev uporabe avtomatsko ukine uporabniški račun registriranega uporabnika brez predhodnega obvestila. Podjetje Moj TV Portal d.o.o. ni odgovorno za kakršnokoli škodo nastalo zaradi ukinitve uporabniškega računa in/ali ene ali več storitev, za katere je uporabnik registriran.